Asztrológia szabadakarat.hu

Egészség – betegség

DSC00124

Az egészség és betegség témakörét kezdjük talán az alapokkal, az elemi minőségekkel.
Van egy olyan tudati lét, melyet itt, a háromdimenziójú világban nem látunk. Innen születtünk, és ide térünk vissza. Ez vallásfilozófiai kategória, mindenki úgy fogalmazza meg, amilyen a műveltsége, és a hite.
Ebből az egységből három szálon valósul meg a teremtés. Az értelem (Levegő), az érzelem (Víz) és az akarat (Tűz) fonalán teremtődik meg a tapasztalt fizikai lét (Föld).
Minden vallás, vagy okkult mágia gyakorlata, mint ahogy a napjaink kedveltje az agykontroll is arról szól, hogy első a gondolat (Levegő) – tisztán látni a helyzetünket -, azután jöhet a vágyott élmény fantáziaképe, az átélés (Víz), majd a helyes elvárás és cselekvés, az akarat (Tűz). Ezek teremtik a tudatunk ittlétében tapasztalható világot (a Földet).
Ez megfelel a Naptól való bolygósorrendnek is, melyek az ember születésében is jelölik a teremtő minőségeket. Gondolkozz (Merkúr), érezz (Vénusz), és cselekedj (Mars).
Ez az ember szabad akarata. És nem véletlenül mondta Jézus, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa, cselekedeteiről az ember, mert minden cselekedetben, de ugyanígy az elvárásokban is ott van az előzmény, mert, ahogy gondolkodtunk, ahogyan éreztünk cselekedeteink előtt, olyanná lesz a produktumunk is.
Ez a produktum a Föld eleme.  Az a világ, melyben látjuk és felfogjuk a testünket, a kapcsolatainkat, a földi élményeinket, mindent, ami ebben az öt érzékszervvel fogott világunkban megélünk.
A betegség, a földies létünk „ruhájának” jelei, melyeket gondolkodásunk, érzelmeink és elvárásaink, vagyis a teremtő minőségünk kisiklásai okoznak. Üdvös lenne látni mindenkinek, hogy születési horoszkópjában hol állnak a teremtő szabad akaratának bolygói, a Merkúr, a Vénusz és a Mars. Mert ezek égi helyzete, azok minősége adhat útmutatást az egyén számára, hogy miként van befolyása földi létére, testére, és hogy hogyan tehet saját boldogulására, egészségére.

Az elemi minőségekről általánosan említsünk meg most annyit, ami minden születési képlettől függetlenül használható. A reggel a Víz, a dél a Tűz, az este a Levegő elem uralma alatt áll.
Így a reggel fokozottan hat az érzelmeinkre. Ilyenkor érdemes odafigyelni a Vízre. Amit fogyasztunk, és amivel mosakszunk.  Javasolt ébredés után vizet fogyasztani, és úgy, hogy belemondjuk, vagy gondoljuk mindazt, amire vágyunk. Amikor mosakszunk, mint a mocskot mossuk le a vízzel minden komplexusunkat, félelmünket, hitetlenségünket. Aki zuhanyozik, ne álmodozzon, mert elviszi a vágyait a víz, aki iszik, ne dühöngjön, mert testévé lesz bánata!
A vizet táplálod az érzelmeiddel. Tehát amit befogadsz, megiszol, az beléd építi a gondolataidat, ami mossa a testedet, az elviszi a gondolataidat.
A déli napszak a Tűz időszaka, ilyenkor „éget” legjobban a szervezet, aktivizál, és legjobban emészti a táplálékot. Az este a Levegő időszaka, a szellemiségé. Legjobb egy jó beszélgetés a nap végén, vagy egy kellemes olvasmány. A régi időkben ilyenkor kiültek az emberek házuk kispadjára, és Ki-Be-Szél-ték magukat. Szél – magyarul levegő… és nem kellett pszichiáter, nem volt depresszió.
Az étkezésben is ismert ennek a hármasságnak a minősége. A gyümölcs frissít, a zöldség tisztít, a gabona táplál. Ezért üdvös reggel gyümölcsöt enni, délben gabonát, és este zöldséget.

Miként jelzik a bolygók az ember betegségeit.

Nincsenek „betegség sztenderdek”, égi minőségek vannak. Én is hallottam már olyat, hogy akinek rossz a társkapcsolata, az vesebeteg lesz, vagy aki nem tud szeretni az szívbeteg.. ez nem igaz!
A betegség ugyanolyan magánügy, mint a teremtővel való kapcsolat.
Az lehet, hogy sok embernek fáj a térde, beteg a szíve, vagy a torka.., de mindenkinek más és más ok miatt. Ez az ok ott van az egyén születésében. Mindenkinek más jegyben vannak az életterületei, és más jegyben a bolygói.
A szívbetegség Oroszlán és Nap üzenetű probléma, a vesebetegség Mérleg és Vénuszi probléma… És minden ember születésében más életterületet ural az Oroszlán, vagy a Mérleg jegye, és más jegyben van a Napja, vagy a Vénusza. Mindenkinek azon az életterületén és azon jegyben okoz, és olyan betegséget az égi jelölő, amilyet a születési képletében jelez a jegy és a bolygó.

Mondok rá példát, hogy érthető legyek. Szívbeteg embernek a tízes Házát uralja az Oroszlán csillagkép, és a Nap a Bak jegyében van a születési horoszkópjában. Ha elbeszélgetsz ezzel az emberrel, tehát megismered, miként gondolkozik, hogyan érez, és milyen elvárásai vannak a jövőképét (tízes Ház) illetően, akkor azt hallod tőle, hogy kitől milyen segítséget vár hiába, miért nem támogatják őt a barátai, és folyton panaszkodik olyan dolgok miatt, amit ő meg tudna tenni, de fúj azokra, akik ezt nem teszik meg helyette. Aki így éli meg az Oroszlán jövőképét és Bak Nap születését, az szívbeteg lesz. De nem lenne szívbeteg, vagy ha az, meggyógyulna, amint saját elképzelései szerint, segítség igénye nélkül alkotna jövőképet magának, és vállalná a felelősséget tehetsége iránt.
De ugyanúgy lehet szívbeteg az is, akinek hetes Házát, a színrelépés égi területét uralja az Oroszlán jegye, és a napja a például a Halak jegyében van. Az ilyen szívbeteg ember panasza az, hogy olyan közösségre lépett egy kapcsolatban, vagy a nyilvánosság előtt, ahol  nem segítenek neki, vagy szerinte nem teheti azt, amit kitalált, és minden taktikája és törekvése kudarcba fordul, ami kivívná a mások elismerését. Ő nem lenne szívbeteg, vagy ha az, meggyógyulna, ha nem várna mások ötleteire és instrukcióira, hanem a maga tehetségét mutatná be kompromisszumok nélkül a „színpadon”, és nem taktikázna, hanem hagyatkozna a megvalósulásokat illetően.
Ennyi betegnek lenni, ennyi meggyógyulni.
Hogy kit milyen betegség ér, és az, hogy miként gyógyulhat meg, az ott van a születési horoszkópjában, ott van a csillagok üzenetében. Nézze meg mindenki, hogy melyik jegy uralja az életterületeit, és azt, hogy milyen jegyben állnak a bolygói. Ha ezt a kettőt összeolvassák, felismerik betegségük okát, és megkapják a megoldásüzenetét is.

Vegyük végig a jegyek üzeneteit elemi minőségek szerint.
Kezdjük a teremtő akarat első elemével, a Levegővel.
Mérleg (ura a Vénusz, testrésze a vese és a hólyag): Az egó kilép a színpadra. Megosztja létezésörömét a másokkal, a világgal. Ez megvalósulhat társkapcsolatban, egyenrangú üzleti kapcsolatban, vagy mindabban, amiben nyilvánosságra hozzuk és megosztjuk létezésünket másokkal, a világgal. A kapcsolatokban kell a kompromisszum, de súlyos vesebetegséget okoz, ha az ember elveszti önmagát a mások, vagy a másik elvárásainak megfelelésében. Mint ahogy akkor is, ha nem tudja a létezés örömét megosztani mással, vagy a világgal.
A hegedűművész ne csak a négy fal között játszon. Ossza meg tehetségét mással, a világgal. De, ha kilép a négy fal közül, akkor csak annyi kompromisszumot kössön, hogy mások kérésére Vivaldit, vagy Metált muzsikál. Mert megbetegedik, ha mások kérésére orvos, vagy akrobata lesz…, mert az nem ő.
Vízőntő (ura a Szaturnusz és az Uránusz, testrésze a lábszár): Függetlenség és mintakövetés nélküli hozzáállás. Amilyen bolygó áll ebben  jegyben, és az amelyik életterületnek az ura, annak a minőségében és ott nélkülözni kell mindenféle megfelelést, kerülni kell minden függőséget.
Ikrek (ura a Merkúr, testrésze a karok): Üzenete a nyitottság, megoldása a megbocsátás. Aki nem hibáztatja magát, vagy másokat, annak azonnal megnyílnak a kapuk… „A bűnt gyűlöld, ne a bűnöst!”
A Víz elemének jegyei:
Rák (ura a Hold, testrésze a tüdő és a gyomor): Tudni kell adni, és meg kell szabadulni minden lelkiismeret furdalástól. Nem Te vagy a hibás! Nem Te tehetsz róla! Itt el kell hagyni a felesleges ön és mások sajnálatát, nem szabad elhinni, hogy a múltban tehetett volna többet magáért, vagy másokért, mint amit megtett az ember! Aki úgy érzi, hogy már nem tud adni, akkor az tudja meg, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Adjon szeretetet, jó szót, vidámságot, szellemi javakat, ha pénze nincs, étele már kevés.
Skorpió (ura a Mars és a Plútó, testrésze a nemi szervek): Az örökléttudat területe. Addig bánt, amíg el nem hiszi az ember, hogy elpusztíthatatlan. Itt mindent, vagy semmit. Az betegedik meg, aki félmegoldásokban gondolkodik, és félve vállal valamit, csak hogy megússza valahogy.. Itt nem ússza meg! Kerülni kell a felületességet, a középszerű unalmast! Inkább nem csinálni, de ha igen, akkor nagyon! Különben fájni fog.
Halak (ura a Jupiter és a Neptunusz, testrésze a lábfej, a talp): Üzenete a hagyatkozás. Itt van segítve a felsőbbrendűtől az élet. Akkor van baj, ha az ember túlaggódja mindazt, ami ebben a jegyben van, és nem meri átadni az irányítást a Teremtőnek.
A Tűz elemének jegyei:
Kos (ura a Mars, testrésze a fej): Ezen jegy uralma alatt lévő életterületnek, és ebben a jegyben álló bolygóknak a VAGYOK életérzés a gyógyszere. Nincs kompromisszum, nincs megfelelés! Csak abban kell részt venni, amiben saját magát adhatja az ember, csak olyasmit áldásos csinálni, amiben öröme van a saját létezésnek! Aki nem tudja boldogan megélni itt saját jelenlétét, megbetegszik.
Oroszlán (ura a Nap, testrésze a szív és a gerinc): Tiéd az ország! De egy országban egy király van! Nem kell segítséget várni. Van képessége, tehetsége mindenkinek ahhoz, hogy „megszüljön” és felneveljen valamit, amit csak ő tud. Használni kell a született képességeket!
Nyilas (ura a Jupiter, testrésze a combok): Önbizalom és hit. Saját önbizalom és hit! Ne mondja meg itt senki, hogy milyen a világ és ki az Isten! Aki mások hitében él, vagy nem meri kinyitni az ablakot a világra, hogy a saját szemével lássa mindazt, amiről mások fecsegtek, ha elhiszi, amit a TV híradó mond, vagy van mestere, akinek a hitét követi, vagy mindent úgy gondol, ahogy a könyvekben le van írva, akkor az ember megbetegszik. Pont úgy, amilyen bolygó áll ebben a jegyben, és amelyik életterületet uralja.
A Föld elemének jegyei:
Bak (ura a Szaturnusz, testrésze a térdek, a csontok és a bőr): Az idő méltósága, a határok felállítása és betartása, a felelősségvállalás, és a kimondott, néven nevezett célok. Akinek van a Bak jegyében bolygója, és ezeket nem tartja be, megbetegszik, aki betartja és műveli, az sikeres lesz.
Bika (ura a Vénusz, testrésze a torok): Stabilitás és jelen tudat. Megingathatatlannak kell lenni test, lélek és szellem szintjén is. Nem szabad megengedni, hogy elfújjon a szél. És nem kell aggódni, minden napnak elég a maga baja. Az ima szava: A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Szűz (ura a Merkúr, testrésze a vékonybelek): Az ígéretet be kell tartani. A vállalásokat teljesíteni kell. Javasolt tudni, és közölni másokkal, hogy hol kezdődik vállalás, és meddig tart! De ha vállalun valamit, akkor csak azzal törődjünk! Takarítás minden szinten! Fizikai környezetben, érzelmekben, szellemi ismeretekben is kell szelektálni. Tudni kell, mi a hasznos, és mi a kuka.
A Szűz a mentális hatalom a születés földi léte felett. A vékonybél dönti el, hogy mi az, ami hasznos a szervezet számára, és mi az, ami kuka. A hasznosat beépíti testbe, a haszontalant kidobja. A vékonybél dönti el, hogy egészséges lesz, vagy megbetegszik az ember. Ha tartós kisiklás, hanyagság, szenny van a gondolatokban, érzelmekben, vagy az elvárásokban, cselekedetekben, akkor jön a betegség, mert a vékonybél nem dobja ki a megfelelő mérget, hanem a megfelelő testrészen okoz vele betegséget.
A Szüzet, a vékonybelet nem lehet becsapni egészséges táplálkozással. Ha bio almát bio répával eszik az ember, és úgy tudja, hogy nem vitt mérget a szervezetébe, de fél, helytelenül gondolkodik, gyűlölködik, és hiábavaló elvárásai vannak, amik szerint cselekszik, akkor a vékonybél úgy betegít meg, hogy azt is kidobja a szervezetedből, amire szükség volna, így hiánybetegséget okoz.
Jézus születése óta a Halak csillagképben van a Tavaszpont. Ez az égi mennyország területe, mely a Teremtő gondviselése alá helyezte a világidőt. Egyértelmű kijelentést kapott a föld népe a táplálkozást illetően: Nem az mérgezi meg az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami onnan kijön. A szavai, a gondolatai. A mérget is megeheti a tiszta szívű ember, a Szűz vékonybél kidobja belőle, de a bio almától is súlyos beteg lehet az, aki gondolati csapdákban, gyűlölettel éli az életét.

Persze nem vagyunk az oktáv olyan tudati szintjén, hogy bátran falatozzunk mérgeket.
Ezért jogos, hogy a táplálkozásról segítő tanácsokat kapjunk szakemberektől. De itt említsek meg valami fontosat. A Szaturnusz az isteni törvény, a felelősség, és a határok felállítása az emberben, ásványa a só. A Jupiter a hit és az önbizalom, a Vénusz a létezésöröm az emberben, melyek zsír és cukor analógiák. A Nap az életerő, a kreativitás az emberben, kenyér, liszt analógia.
Mit tilt a reformtáplálkozás és a fitneszőrület: Ne egyél sót, cukrot, zsírt, kenyeret! Vagyis ne legyen benned felelősség és határok, ne légy boldog, ne legyen hited és életerőd! Irányítható legyél és befolyásolható. Persze lehet, hogy ez így sarkos, de nem véletlenek ezek a trendek.
Ami a legszörnyűbb az „egészséges táplálkozást” hirdetőkben, hogy félelmet és szégyenérzetet keltenek az emberekben. És akik a trendek, divatok miatt nem tudnak egy jóízűt enni, és megvonják maguktól azt, amit kívánnak, azok mérgezik magukat a táplálékaikkal, idegesek, és boldogtalanok.

Az oktávtudat átszövi az egész életet, és ez a horoszkópból nem olvasható ki. Mert egy csillagállás nem jelzi, hogy milyen lélekérettséggel bír az ember. Ezért van az, hogy egy szaturnuszi időszak az egyik embert súlyosan terhel, míg ugyan abban a konstellációban a másikat felemeli és stabilizálja az életét. Mint ahogy egy jupiteri időszakban szerencsés, de szerencsétlen is lehet bárki, attól függően, mennyi a hite és az önbizalma, milyen oktávtudattal éli az életét.
A hét rétegű égbolt és az oktáv mintája ott van mindenütt az életünkben. A hét látható égitest, a hét napjai, a hét hang… és a hét csakra.
A gyökér csakrán születik az ember, itt dobban életre a szíve, ennek a hangja az alsó „dó”.
A szakrális csakrán „pakolhatunk rá” a született ismereteinkre, ennek a hangja a „ré”.
A napfonat csakrán nyílik a közösségi tudat, ennek a hangja a „mi”.
A szív csakrán csatlakozhatunk az életfához, ennek a hangja a „fa”.
A torok csakrán teremthet a kimondott igével az ember, ennek a hangja a „szó”.
A homlok csakrán, a harmadik szemünkkel látunk tisztán, ennek a hangja a „lá”.
A korona csakrán vagyunk egy lépésnyire az oktáv anyag nélküli fényállapotától, itt van még utoljára testben (tokban) a lélek, ennek a hangja a „ti”, itt van a titok.

Ha valaki az ezoterista ismereteivel a szakrális csakráján nem tud feljebb lépni, nincs közösségu tudata, az csak fújja fárasztóan és bántón a maga igazságait. Aki egy imával még nem nyitotta meg a szívét, nem csatlakozott az életfához, az nem is tud teremteni a szavaival, és nem lát semmit a harmadik szemével.
Ez egy olyan sorrend, melynek nem lehet kihagyni a lépcsőfokait, és jó, ha tudja az ember, hol tart ezen a létrán.
A horoszkópból annál inkább nem lehet megjósolni az eseményeket, minél magasabb oktávtudatú a szülött. Minőségeket jelölnek a jegyek és a bolygók, de minél magasabb a tudatszintje valakinek, annál probléma mentesebb és egészségesebb az élete. És az, hogy a tudatunkat meddig emeljük fel, csakis rajtunk múlik, mert senki sem fog gondolkodni, érezni, és cselekedni (tapasztalni) helyettünk.

Ismerje meg mindenki a saját születési csillagképét, mert ez a legnagyobb segítség az életünkhöz.

 


Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat
©2013 Minden jog fenntartva! Kiss Zoltán