Asztrológia szabadakarat.hu

Az idő pénz

oktav-tudat

A pénz van, mint ahogy a mennyek országa is. A pénz a hétrétegű égbolt minden létezésszintjén van, az oktáv nyolcadik szintjén, az öröklétű világban nincsen. Ugyanúgy, mint ahogy nincs ebben a mennyországban fegyver és halál sem, mint ahogy polarizáltság sem. A magyar nyelv ennek a világnak az üzenetét őrzi. Tagadó „nem” szavát használja mindezekre, amikor azt mondja: nőnem, hímnem, fegyvernem, halálnem, pénznem.

A mennyország alatt lévő hét rezgésszintű világban kap testet a lélek, és megjelenik a halandósággal együtt járó idő. S a halandóság idejének együtt járója a pénz. A pénz értéket képvisel, a pénz van.
De, hogy ki miként bánik az értékeivel és a pénzzel, az a személy tudatszintjétől függ, az oktáv tudatától függ.
Mielőtt folytatnám írásomat a pénzről, engedd meg, hogy pár szót szóljak az oktávról.

A hétrétegű égbolt és az oktáv öröklét világa minden szintű létezésben megismerhető.
Ezért van hét nap egy hétben, hét látható égitest a naprendszerben, hét csakra a testünkben… és hét hang az oktávban – „dó”-tól a „dó”-ig. Ezek beszédes összhanggal tájékoztatnak a világról, mint például a csakrák és a hangok közös üzenetei. De ehhez még azt is tudni kell, hogy a földi lét a legalacsonyabb rezgésszintű a hétrétegű égbolt világai között. Itt a legsűrűbb az anyag, a legrövidebb a lét idő, így a legdirektebb a tapasztalás is.

A hét csakra ugyanúgy megvan mind a hét világ lényeinek testében, és tájékoztatnak arról is, hogy éppen melyik világban élünk. Például azzal, hogy melyik csakraponton szeretkezünk, és hol hozzuk világunkra gyermekeinket. A földi lét a legalsó létezés és tudatszint, ami onnan is tudható, hogy a gyökér csakránkon szeretkezünk, és itt születnek utódaink, vérrel, fájdalommal. A magasabb rezgésszintű világokban magasabb csakrapontokon történik mindez. Minél magasabb rezgésszintű a létezés, annál finomabb az anyag és szenvedéstelenebb a lét. Odafönt úgy születik a gyermek, hogy kileheli őt az anyja, vér és fájdalom nélkül. (A magyar nyelv ennek üzenetét is hordozza, mikor meglátogatja a kismamát és azt mondja: – Kiköpött anyja, (vagy) kiköpött apja!)

A gyökér csakra hangja a „dó” – itt dobban szíve Földre az embernek.
A szakrális csakra hangja a „ré” – itt lehet rápakolni ismereteket született képességeinkre.
A napfonat csakra hangja a „mi” – itt nyílik a közösségi tudat.
A szív csakra hangja a „fá” – itt csatlakozhatunk az életfához.
A torok csakra hangja a „szó” – itt használjuk teremtő erőinket, itt mondjuk ki az igét.
A homlok csakra hangja a „lá” – itt látunk tisztán.
A korona csakra hangja a „ti” – itt van még utoljára testben a lélek, ez a test az a tok, melyet úgy hív a magyar, hogy titok.
S a nyolcadik, testen kívüli fehér csakra a felső „dó”.

Erről nagyon sokat szeretnék írni – majd egyszer -, de most térjünk vissza a pénzhez.

Itt vagyunk a Földön.
Akinek nincs ideje, annak kevés a pénze, bármennyi milliója is van, az kevés még az elképzeléseihez.
Akinek van ideje, annak pénze is van, bármilyen kevés is az mások szemében, bőven elég neki az életéhez.
Aki időtlenül él, csak a jelenben, annak nincs szüksége pénzre.

Akiknek nincs idejük, mert folyton rohannak, és azoknak, akik úgy gondolják, hogy a jelenben élnek, de tudatszintjük elmarad az oktávtól, azoknak súlyos anyagi problémáik vannak.

Az időtudat teljesen együtt jár a pénzzel.

Miért kell a tejesnél kifizetni a sajtot? Azért, mert a vásárlónak nincs ideje.
Az alacsony tudatszintű vásárlónak olyan felvetései vannak, hogy: – Van itt magának húsz kiló sajtja, miért nem ad nekem tíz dekát ingyen? Hát, mi az magának? –
Holott, neki is lehetne sajtja „ingyen”. Legeltessen egy tehenet, fejje meg, és készítsen sajtot!
– De, hát ő – mondja – tanár, buszvezető, banktisztviselő… Sem lehetősége, sem ideje nincs tehenet legeltetni, megfejni, sajtot készíteni! – Rendben. Akkor fizesse ki annak, aki ezt megteszi helyette!

Az idő pénz! Nincs időnk mindenre. Amire nincs időnk, azt megfizetjük.

Sok alacsony tudatszintű ember még felfogja, hogy tárgyakért, élelmiszerekért, szolgáltatásokért fizetnie kell, de ahhoz már értetlenséggel áll, hogy szellemi tevékenységért fizessen.
Elmegy a könyvelőhöz, és saját ügyében kérdést tesz fel neki. A könyvelő azt mondja, hogy fél órás tanácsadás 15.000 forint, vagy legyen az ügyfele havi fixért és akkor rendbe teszi és kezeli a dolgait. Az alacsony tudatszintű ember felháborodik: – Ugyan már! Magának egy pillanat válaszolnia a kérdésemre, most mit izél? –
A könyvelő egy pillanat alatt képes válaszolni a kérdésére, mert évekig tanulta a szakmáját, minden évben frissíti ismereteit az aktuális jogszabályok szerint. Életének idejét erre szánta, így ebből él.
Ez a könyvelő nem legeltet teheneket, így örömmel fizeti ki a finom sajtot a tejesnek, nem tanulta meg az asztalos szakmát, így örömmel kifizeti az asztalosnak a konyhabútort, és megveszi a buszjegyét, mert hamarabb jut el uticéljához busszal, mintha gyalog menne.
És, ha életének tudása egyetlen mondat, azért elkéri a pénzt azoktól, akiknek nincs idejük közgazdaságtant tanulni és figyelemmel kísérni a törvényeket.

Mennyit ér egy tanácsadás, egy tanfolyam, egy könyv, egy előadás, egy szobor, egy festmény…

Ezek „drágaságán” sokszor megütköznek némely vevők. De ők olyanok, akik úgy érzik, ez nekik jár. Másoktól. Eszükbe nem jut, hogy tanuljanak, dolgozzanak, alkossanak, és akkor már nem kell a mások idejét, produktumát kifizetni.
Miből gondolja bárki, hogy a másik élete munkája drága? Hányan vannak ezek közül az emberek közül, akik bemennek a Mercedes szalonba, és botrányt rendeznek azért, mert: – a Suzuki szalonban tizede ennyiért kapni autót, és a Mercedes is egy autó, mit képzelnek, hogy ilyen drágán adják! – Nyílván egy se. Mert ami különbséget még ésszel felfognak, azért nem cirkuszolnak. A többihez meg vakok.

Amire nincs ideje az embernek, azzal nem foglalkozik, amire nincs pénze, azt nem veszi meg.
Ha belátja értelmét valaminek, arra szán idejéből, ha meglátja hasznát és értelmét valaminek, arra megteremti a pénzét.
A pénz és az idő van. És egyik sem gonosz. Gonosz csak az az ember tud lenni, akinek nincs méltósága mások felé, a saját ideje és értékei felé, akinek természetes, hogy neki minden jár, a többiek ideje, figyelme, ismerete, szolgáltatása, tanácsadása, sajtja..


Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat
©2013 Minden jog fenntartva! Kiss Zoltán