Asztrológia szabadakarat.hu

A Mi Atyánk ima a zodiákusban

miatyank-ima-a-zodiakusban

Napjainkban már nem csak hinni, de tudni is lehet. Aki saját értelmével szeretné megismerni és belátni az élet miértjeit és megoldásait, annak már nem kell csupán a „földi” tanítók és mesterek szavaira hagyatkozni. Kétezer éve van egy olyan közlés, mely az emberi élet minden problémájára választ ad. Megértéséhez csupán a csillagképek ismerete szükséges.

Jézus egyetlen, a teljességet adó közlése a Mi Atyánk ima.
Minden egyes szava, mondatrésze úgy követi egymást a szövegben, mint ahogy a csillagképek követik egymást az égbolton.
Aki ismeri az álló csillagképek (Kos, Bika, Ikrek…) egyetemes üzeneteit, az a teljesség felismerésével, hitbizonysággal, és a megoldások tárházával találkozik, ha meglátja az imát a zodiákusban.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben

Az Úr megszólításával a Tejúton lévő Nyilas csillagképből indul az Ima. Ha a Nyilas nyílhegyét jelölő csillag felé nézel, a spirál galaxisunk központi Napjára, a szívére tekintesz. Nyilas minőségű az égbolt 9. Háza. Ez a hit, világnézet és a felülemelkedett látásmód életterülete. Ezért is a fényt adó Nap örömháza, mely minden emberben a szeretet, jó érzés, életerő, büszkeség és a tehetség jelölője is.
A keresztény vallási évkör ünnepei is az adventtel, a karácsony előtt négy héttel a Nyilasba lépő Nap idején kezdődnek.

Szenteltessék meg a Te Neved

Ezek az Ima Bak szavai. Az ég tetején járunk, a jövő tengellyel kezdődő 10. Házban. Ez az égi terület ad útmutatást minden ember horoszkópjában arra, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”.
Időtlen az öröklét, így nem csak az egész életre, hanem annak minden pillanatára is érvényes útmutatás az Imának ez a mondata. Ez a teremtő mágia területe. Az Igéből, a kimondott szóból lett a világ. Aki Isten nevét ismeri, minden teremtésre képes. A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz, így érthető, hogy leginkább a szaturnuszi népek foglalkoznak a legnagyobb lelkesedéssel a mágiával. De sikertelenségük, vagy látványos eredményeik bukása belátható, ha nem előzi meg mágiájukat az Úr megszólítása. Mert ez az égi sorrend.

Emberi léptékű életünkben ugyanúgy érvényesül ez az útmutatás. Tudnod kell, hogy mit akarsz, ki kell tudnod mondani, mert csak így juthatsz tovább azon az úton, amire valójában születtél. Nem véletlen, hogy a Bakban van emelt helyzetben a Mars, az akarat, és a magaddal szembeni elvárások bolygója.
A szabad akarat ugyanúgy átok, mint áldás, mert teljes tehetetlenségbe is szoríthatja az életet, pedig emelhetné aktivitásra is született feladataid szerint. Mert aki megfogalmazza, kimondja amit akar (Bak), annak célja csakis úgy teljesedik be, ahogy azt előtte el is hitte (Nyilas).

Jöjjön el a Te országod

A Vízöntő csillagkép szavai. Az égi 11. Ház területe, a nagy szerencse bolygó, a Jupiter örömháza. Itt kapja meg ajándékát az ember hite és elvárásai szerint.
Ez az érdek nélküli kapcsolatok égi területe. Emberi világunkban az önzetlen segítség, a szerencsétlenségünkből kiemelő szerencse és a barátság vidéke.

Az emberiség történelmét tekintve igen beszédesek ezek a szavak. A Vízöntő csillagkép kapujában áll a Tavaszpont. És igen. Lesz világvége. Ennek a hazug, gőgös, szenvedésekkel teli világnak lesz vége, amit már tizenkétezer éve egójának dacával mérgez az ember. Eljön a Vízöntő kor és lesz új Föld, ahol nem kizsákmányolja az ember az embert, nem öli meg a környezetét, hanem segítik egymást és kölcsönös javukra használják a teremtett világ fizikai javait.
A Vízöntő uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz. A teremtés és a zsenialitás találkozik itt, így a legkreatívabb teremtő idő jön el.

Nem kellenek már óceánjáró tankhajók, mert minden földrészen van olaj és mindenféle ásvány, minek hurcibálnák ide-oda őket. De olaj se kell már mindenhez, mert a járművek hajtását megoldják vízzel, térenergiával, mint ahogy az elektromosság-igényt is. Nem lesznek háborúk, mert az hülyeség, és nem lesz pénz sem, mert az még nagyobb hülyeség.

Mai szemmel bolondosnak tűnnek ezek az elképzelések, ami teljesen helyénvaló. Amikor az évkörben a Nap a Vízöntő csillagkép előtt halad el, akkor van a Földön a farsang ünnepe. A pék beöltözik lovagnak, a főtanácsos meg utcazenésznek. Mindenki leveti egójának „maszkját” és felvesz egy olyat, amelyben jól érzi magát. Kimennek az utcára és együtt vigadnak. Esznek, isznak egymás ételéből, italából, és senkit sem érdekel, mit csinál a másik a terhes hétköznapokban. Buli van, barátság van, szeretet van, önfeledt vidámság van.

Legyen meg a Te akaratod

Ez a Halak csillagkép üzenete. Nem véletlenül mondta ezt utolsó szavaiként Jézus a keresztfán. Az égbolt 12. Házában járunk, a titkok területén. Itt a legnagyobb bölcsesség a hagyatkozás. Itt nincs helye az ember önérvényesítő akaratának.
Földi testben lévő lélek nem látja ezt a vidéket. Ez a Szaturnusz, az Isteni akarat bolygójának örömháza. Az ember amit nem ismer, attól fél, illetve félelmet ébreszt benne az is, ha nem az történik vele, amit egója szeretne. Sokan azt tartják, hogy a személyes horoszkópban itt csak magány, botrány vagy titkos ellenségek vannak, meg mindenféle mocsok. De hát aki nem akar tudni, az kedvére félhet is.
A Halak 12. Ház a Mennyország területe az égbolton. Ennek a világidejében élünk Jézus születése óta (melyről külön fejezetben írok). Ezért mondta: „Íme a mennyország itt van köztetek!” Ebben a Halak világidőben egy pillanat alatt megválthatod magadat.

Mint a mennyben, úgy itt a Földön is

Ez a Kos mondatrész. Vannak, akiknek ismerősebbek Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblára írt szavai: „Amint fent, úgy lent.”
Ez az 1. Ház, a Merkúr, a földi tudat bolygójának örömháza. Itt lép a mennyországból (12. Ház) a földi tudatára az ember, amikor születésekor átlépi lelke az aszcendens tengelyt, a testet alkotás tengelyét – és megszületik a Vagyok, aki vagyok.
De nem csak születésekor lépi át az aszcendenst a lélek, hanem minden nap, mikor felébred. Ismerethiányra vall, ha valaki fél a haláltól, de szeret aludni. Mert a lélekkel ugyanaz történik. Ilymódon minden nap meghalsz és minden nap megszületsz. A magyar népnyelv kishalálnak hívta az alvást. És egy családban nem tértek úgy aludni, hogy ki ne békültek volna.
Az ember szelleme öröklétű és így nincs szüksége pihenésre. Amikor alszunk, a testünk pihen, a lelkünk a mennyországban van, és tanul a felvigyázóitól. Ébredésünk előtt visszatér a testünkbe, hogy újabb felismeréseivel hozzálásson ittlétének feladatához.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

A Bika csillagkép szavai. 2. Ház, az életet támogató anyagi javak területe.
A Kos területű 1. Házban önmagát felismerő, földi szerepét, feladatát tudatosító ember itt kapja meg életéhez az anyagi javakat és a kellő lelki erőt. Mert „nem csak kenyérrel él az ember”.  Így hát, ha valaki jól akar élni, az előbb legyen tisztában önmagával.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Ikrek mondat az ég 3. Házában. Az Ikrek a kommunikáció égi területe, és itt van az ima leghosszabb mondata. Az Ikrek az alku és a kölcsönös megállapodás területe is, és az ima Ikrek mondatában ez a megállapodás meg is köttetik.

Itt van a Hold, az ember lelkületének, szerepszemélyiségének örömháza. A tejút másik végén vagyunk, szemben a Nyilassal. Itt vannak nyitva a mennyország kapui. Az Ikrek csillagkép eleve úgy néz ki, mint egy kapu. (KÉP?) Ekkor énekli a pünkösdi gyermekdal: „…nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta.” Itt lehet a legkönnyebben bűnbocsánatot nyerni.
A Hold szimbolizálja az ember földi életét. A hozzá képest örök fényű Nappal ellentétben a Hold folyton változik. Megszületik – Újhold, majd nő, míg teljében lesz – Telihold, aztán fogyni kezd, míg el nem tűnik, és kezdi az egész ciklust elölről, mint az ember inkarnációi. Azért az Ikrek 3. Ház az örömháza a Holdnak, mert így szemben van a Nyilas 9. Házas Nappal – ez a szembenállás Telihold állás.
Ilyenkor fürdik leginkább a Nap fényében a Hold. És a Hold, mint az ember szerepszemélyisége ekkor megfeledkezik mulandóságáról, és arról, hogy hiába tündököl, saját fénye nincs. Minden fényt a Naptól kap. Ebben az önteltségben történnek a legnagyobb kisiklások és tragédiák. Ezért adta a megbocsátás megváltás szavait erre a területre az Isten.

Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól

Rák mondat, az égbolt 4. Háza, az Inmedium Coeli, a múlt tengelye.
A múlt kísérti az embert és lelkiismeret-furdalást kelt. De olyasmi miatt is érez lelkiismeret furdalást az ember, amihez semmi köze. Hihetetlen lelki csapdák rejlenek e területen, és nagy meggondolatlanságokba kergethet a vágy. Szenvedünk, ha nem teszünk meg valamit valakiért, és attól is, ha mindenünket odaadjuk, és emiatt egyszer csak nincs ránk szükség.

Sokak berzenkednek a „Ne vígy minket a kísértésbe” ellen. Ők úgy vélik, az Isten nem akarja megkísérteni legkedvesebb teremtményét, az embert. Így az ima ezen része úgy szól, hogy „Ne hagyj minket a kísértésbe”, és egyéb más variációk. Én nem török pálcát ez ügyben. De Jézust földi életének három pontján is megkísértette az Atyja. A kísértés annak terhes, akinek nem tiszta a szíve. A Rák mondatnak az az üzenete, hogyha bár (természetesen) megkísért az élet, csak kérni kell Jézust, és ő megszabadít.

Tiéd az ország

Oroszlán, az uralkodói jegy mondata. 5. Ház, a Vénusz örömháza, mely egy tengelyen van a Vízöntővel. Ebben a világidőben kapta meg az emberiség a Földet használatra. Miénk lett ez az ország, és ide jutottunk uralkodásunkkal. De közben átvándoroltunk az égi tengely másik oldalára, s a Vízöntő idejében eljön az Ő országa..

Az ember személyes életében ez a tehetség és az alkotás területe, melyben létrehozunk valamit, amit felépítünk és éltetünk. Ezért is tartoznak ide a gyermekeink.

A hatalom

A Szűz, a 6. Ház szava. A Szűz ura a Merkúr, s talán belátható a mondás igaza: a tudás hatalom.
Mindig Szűz területről indult újjá az élet járványok, vagy háborús pusztítások után, mert az életnek itt van a tartaléka.
A 6. Ház a betegségek háza is. Az ember testének Szűz része a bélrendszer. A vékonybél dönti el, hogy mi az, amit beépít, és mi az, amit kiüríttet a bevitt táplálékból. Szelektál. És ez a kiválasztás felsőbb irányítás alatt áll. A vékonybél tudja, hogy helyesen, vagy helytelenül gondolkozol, hogy gyűlölsz vagy szeretsz, és ezek szerint szelektálja, hogy mit épít be és mit üríttet ki a szervezetedből.
Ha túlzott és idült kisiklásaid vannak, a vékonybél megbetegít. De erről majd az egészséges táplálkozásnál írok bővebben.
Ami itt most lényeges, hogy az egészséged a tudatalattid hatalmának felügyelete alatt áll. A 6. Ház a Mars örömháza, így a legjelentősebb dolog a gyógyulásban az akarat.

A dicsőség

Mérleg, az égbolt 7. Háza. A nyilvánosságra kerülés, a megmutatkozás vénuszi elismerése. A társra találás egységélménye. Emberi kapcsolatainkban  az egyenrangú partnerségben való egység élménye ugyanúgy munkában, közös célokban, mint ahogy a házasságban.
Az egész emberiség is hivatva van egy házasságra.
Víz bázisú az emberi élet. Az emberiség a menyasszony. És akkor dicsőül meg, ha házasságra lép a tűz szellemiséggel, a teremtő Istennel. Erről a menyasszonyról szól Jézus, és erről a menyegzőről.

Mindörökké

A Skorpió szava a 8. Házban. A lelki stabilitás és megnyugvás céljának területe, melyet folyamatos, akár mindennapos újjászületések árán ér el az ember. S ha elérte, már tudja, hogy „mindörökké”, hiszen csak az hal meg, amihez ragaszkodunk.

Ámen

Az Ima utolsó szava visszatér a 9. Házba, a Nap örömházába, a Nyilasba, mert ami a kezdet, az a vég, mikor befejezi a szóval: „ÁMEN”. Vagyis: IGEN. Mert minden igen, ami megtörtént – ez a determináció, és minden előtted áll egy újabb körre – ez a szabad akarat.


Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat
©2013 Minden jog fenntartva! Kiss Zoltán